درباره

این رشته مخصوص رویاپردازان و ایده آلیست ها ساخته شده و شامل زمینه هایی نظیرمعماری،طراحی،تئاتر و رقص،فیلم و رسانه،موسیقی و تاریخ هنر میباشد.

به بیان بهتر،هنر به منزله ی توانایی خلق زیبایی به دست بشر میباشد.گرچه تصویری که عمده ی مردم از هنرمندان در ذهن خود دارند،فردی غمگین است که یک کلاه کج بر سر دارد و با سه پایه و بوم نقاشی خود در کنار کوهستان نشسته است!

رشته ی هنر،طراحی و معماری شامل یک برنامه تحصیلی است که به تخیل قوی و ذهن خلاقنیاز دارد و بیشتر مناسب افرادی با روحیات خاص میباشد.

حتی خلاق ترین هنرمندان نیز به مهارت های ارتباطی قوی نیاز دارند تا بتوانند به شرکت های طراحی معروف یا نمایشگاه های معتبر راه یابند.

دانشجویانی که تصمیم به دنبال کردن این رشته در مقطع کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دارند،باید مفاهیم تئوری را با استعدادهای شخصی ترکیب کرده و سبک خود را پیدا کنند و ساعت ها در کارگاه و اتاق کارشان به تکرار و تمرین بپردازند و تصمیم بگیرند که میخواهند به صورت آزاد  فعالیت کنند و یا در یکی از صنایع زیر به انتخاب خود یک شغل اختیار کنند:

صنعت هنر

صنعت طراحی

خدمات معماری

صنعت موسیقی

صنعت نساجی