درباره

 

علوم کامپیوتری به مجموعهٔ مطالعاتی اطلاقمیگردد که عموما به چگونگی استفاده از کامپیوتر،زیرساخت های تئوری و راهکار های طراحیمی‌پردازند.

در زندگی امروز بشردر واقع همه چیز مرتبط با کامپیوتر است.علوم کامپیوتری و ITهمه چیز را پوشش میدهد؛از بازی های کامپیوتری و نرم افزارهای چندرسانه ای هاگرفته تا تعامل میان انسان و کامپیوتر،امنیت،موارد مربوط به سلامتی و دیگر موارد.

دانشجویان میتوانندمدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد خود را در یکی زیر شاخه های نرم افزار،سخت افزار و یا سیستم های کامپیوتری اخذ نمایند.بالطبع در هر یک از این زیرشاخه ها با افزایش سطح علمی دانشجویان و ارتقا سطح علمی،مفاهیم بیشتری فراخواهند گرفت.

ریاضیات و الگوریت ها در این رشته نقش برجسته ای دارند ؛ اگر میخواهید این رشته را به عنوان رشته ی تحصیلی خود انتخاب کنید،با این نگرش به این رشته  وارد شویدکه  جهت تحصیل در این رشته،میبایستی روش فکری منظم و منسجمی داشته  باشید.

بخش هاییهایی که تقاضای بالایی برای دانش آموختگان و تحصیل کردگان رشته ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دارند عبارتند از:

 

ساخت سیستم های اطلاعاتی

تعمیر،نگهداری و فروش کامپیوتر و قطعات آن

توسعه سخت افزار و نرم افزار

تخصص شبکه های مخابراتی

تجارت الکترونیک