درباره

اگر بخواهیم یک تعریفی کلی و جامع از آموزش و پرورش ارائه دهیم،میتوان گفت آموزش و پرورش عبارت است از پروسه ی هدایت و القای تجارب انسانی به دیگران.

در این رشته برنامه های آموزشی و تربیتی از جنبه های مختلف روانشناسی،مردم شناسی،علوم سیاسی و اقتصاد مورد بررسی قرار میگیرد. همه ی این جوانب اصولی را فراهم میکند که منجر به شکل گرفتن متود و نحو ی تدریس شما به عنوان دانشجوی این رشته خواهد شد.

معلمی درعین اینکه یک شغل حیاتی و حساس به شمار میرود،شغل بسیار چالش برانگیزی نیز میباشد.

از آنجاییکه رنج گسترده ای از شغل ها وجود دارد که نیازمند آموزش و تربیت هستند،بنابراین انتخاب های گسترده ای برای انتخاب شغل آینده تان پیش روی شماست.برخی از آن ها عبارتند از: